Industriel varmepumpe

Genbrug af procesvand

Billig centralvarme og varmt brugsvand

Aircold's industrielle varmepumpe tilbyder et intelligent varmegenvindingssystem, der kan anvendes alle steder i industrien, hvor der er behov for proceskøling.

Aircold kan tilbyde unikke løsninger, der enten genbruger varmen fra dit nuværende kølesystem eller et komplet system, der både leverer køling til produktionen og varme for bygning og brugsvand samtidigt. Et system hvor varmen genvindes gratis fra køleanlægget i stedet for at ende som spildvarme, der kastes væk. Aircold's industrielle varmepumpesystem er en genial løsning, som samtidig giver en indlysende god driftsøkonomi.

Opvarmning af varmt vand til rengøring, varmt vand anvendt til produktionsformål, opvarmning af brugsvand og centralvarme er alle en del af løsninger som Aircold tilbyder med vores industrielle varmepumpesystem.  

Kontakt Aircold så vi kan designe den optimale varmepumpeløsning til din virksomhed.

Har du spørgsmål?

Aircold er parat til at besvare din forespørgsel. Benyt venligst kontaktformularen eller ring på tlf. +45 70270166