Klimavenlige grønne køleanlæg

Køling med naturligt kølemiddel

Kontakt os

Fremtidssikre køleanlæg med naturligt kølemiddel

Den voksende trussel om klimaændringer, har øget kravene til fremtidens køleanlæg og klimaanlæg. Dette medførte for år tilbage indførelse af en 10kg regel gældende for maksimal fyldning på køleanlæg med HFC kølemiddel.

Denne 10kg regel gælder dog ikke for naturlige kølemidler som Propan R290 og CO2 eller for fremtidsikre kølemidler som HFO R1234ze. Aircold's grønne og klimavenlige køleanlæg er med til at tage ansvar i klimaproblematikken. Vores klimabevidste kølesystemer sikrer optimal køling med grøn teknologi, med omtanke for miljøet. 

Læs mere om klimavenlig køling på Grønkøling.dk

Aircold er klar til grøn omstilling!

Vælg en langsigtet køleløsning

Køleanlæg som anvender Propan R290, CO2 og HFO R1234ze tilgodeser EU og dansk miljølovgivning, herunder F-gas lovgivningen. 

Kølemidlerne Propan og CO2 er naturlige kølemidler, da dissse stoffer allerede indgår i naturen. HFO kølemiddel er ikke et naturligt kølemiddel, men anses, i følge Miljøstyrelsen, også for at være et klimavenligt og fremtidssikkert kølemiddel. Aircold's klimavenlige kølesystemer er i overensstemmelse med både kortsigtede og langsigtede miljølovgivning. 

Aircold's køleanlæg baseret på Propan R290, CO2 og HFO R1234ze er driftssikre og energieffektive køleanlæg. Disse anlæg anvendes bl.a. for køling af ventilationsanlæg, kølebafler og fancoils samt proceskøling og industrikøling generelt.

Læs mere om HFO R1234ze køleanlæg 

Læs mere om R290 Propan køleanlæg

Læs mere om CO2 Køleanlæg

Anbefalede produkter

Propan chiller køleanlæg Læs mere Kontakt Aircold
TSX Chiller HFO R1234ze Læs mere
Chiller køleanlæg HFO R1234ze Læs mere

Har du spørgsmål?

Aircold er parat til at besvare din forespørgsel. Benyt venligst kontaktformularen eller ring på tlf. +45 70270166