Hvordan virker et køleanlæg

princippet bag køleanlæg

Hvordan fungerer et køleanlæg?

Hvad er princippet for et køleanlæg? Et køleanlæg virker som energipumpe, der flytter energi i form af varme fra et sted til et andet sted. For at kunne flytte energien anvender køleanlægget et kølemiddel, der kan skifte fase fra at være et flydende medie på væskeform til at være på gasform og omvendt.

For at kølemidlet kan opnå et faseskift skal det enten have tilføjet energi eller have afgivet energi. I et kølesystem er hoved komponenterne kølekompressor, kondensator, drøvleorgan og fordamper samt kølemidlet, der cirkulerer rundt inde i kølekredsen.

Et køleanlæg optager energi via fordamperen ved et lavt tryk og afgiver den optagne energi i kondensatoren ved et højt tryk. Sådan virker et køleanlæg.

 

Kølemidlet pumpes ind i fordamperen ved et lavt tryk. Når kølemidlet møder mediet, der skal køles fordamper det og skifter fase fra væske til gasform. Under fordampningsprocessen optager kølemidlet energi fra det medie (f.eks. luft eller vand) som fordamperen er i kontakt med. Mediets temperatur falder, hvorved kølingen er udført.

Efter at kølemidlet har skiftet fase fra væske til gas suges det ind i kølekompressoren, der er hjertet i kølesystemet. I kølekompressoren pumpes den kolde gas op til et højt tryk og en høj temperatur og sendes derefter videre til kondensatoren. I kondensatoren fortættes kølemidlet og skifter fase fra at være varm gas til at blive væske igen. Under processen afgives den energi, der blev optaget i fordamperen samt den energi som kompressoren skulle bruge for at lave trykforskel mellem køleanlæggets lavtryksside og højtryks side. Når kølemidlet har forladt kondensatoren i væskeform, opsamles det i receiveren og fortsætter derefter til drøvleorganet. Drøvleorganet sikrer, i samarbejde med kølekompressoren, at kølemidlets tryk falder og at fordampningstemperaturen falder tilsvarende. Derefter gentages processen igen.

Køleanlæg optræder i forskellige former som f.eks.:

- Anlæg der køler luft i kontorer kaldes klimaanlæg og aircondition

- Kølemaskiner, der køler vand eller glykolvand kaldes Chiller Køleanlæg eller vandkøleanlæg.

Har du spørgsmål?

Aircold er parat til at besvare din forespørgsel. Benyt venligst kontaktformularen eller ring på tlf. +45 70270166