Grøn køling

Bæredygtige køleanlæg med miljøvenlige kølemidler

kontakt os

Grøn omstilling

Den voksende trussel om klimaændringer, har øget kravene til fremtidens køleanlæg og klimaanlæg. Dette medførte for år tilbage indførelse af en 10kg regel gældende for maksimal fyldning på køleanlæg med HFC kølemiddel.

Denne 10kg regel gælder dog ikke for grønne naturlige kølemidler som Propan R290 og CO2 eller for kølemidlet HFO R1234ze. Aircold's miljøvenlige kølesystemer er med til at tage ansvar i klimaproblematikken og sikrer energirigtig køling med grøn teknologi, som er uskadelig for miljøet. 

Aircold er klar til grøn omstilling!

Læs mere

Miljøvenlig kølemidler

Aircold's klimavenlige køleanlæg baseret på miljøvenlige kølemidler betegnes som fremtidssikre køleanlæg, da der ingen begrænsning er på kølemiddelfyldningen. Derudover er Aircold's grønne kølesystemer i overensstemmelse med både kortsigtede og langsigtet miljølovgivning.

Kølemidlerne Propan og CO2 er naturlige kølemidler, da disse stoffer allerede indgår i naturen. HFO kølemiddel er ikke et naturligt kølemiddel, men anses, i følge Miljøstyrelsen, også for at være et klimavenligt og fremtidssikkert kølemiddel.

Læs mere