Varmepumper for industri og erhverv

Specialdesignede varmepumpeløsninger med store energibesparelser

Kontakt os

Genbrug af spildvarme

Aircold tilbyder et intelligent varmegenvindingssystem, der kan anvendes alle steder i industrien, hvor der er behov for proceskøling.

Aircold kan tilbyde unikke løsninger, der enten genbruger varmen fra dit nuværende kølesystem eller et komplet system, der både leverer køling til produktionen og varme for bygning og brugsvand samtidigt. Et system hvor varmen genvindes gratis fra køleanlægget i stedet for at ende som spildvarme, der kastes væk. Det er en genial løsning, som samtidig giver en indlysende god driftsøkonomi.

Varmepumpe med opvarmning af varmt vand til rengøring, varmt vand anvendt til produktionsformål, opvarmning af brugsvand og centralvarme er alle en del af den løsning som Aircold kan tilbyde. 

Aircolds varmegenvindings system tilbyder meget store besparelser på varmeregningen og er derfor en ekstremt god investering.

Netop sådan en løsning har Hjørring Kommune gjort brug af og opnået store økonomiske besparelser! 

Læs mere om Hjørring Kommunes løsning

 

 

 

Specialdesignede totalløsninger

Aircold leverer specialdesignede totalløsninger i forbindelse med varmepumper for industri og erhverv. 

Hjørring Rådhus havde et støjproblem med støj for køleanlæggene i kommunens serverrum. Dette problem har Aircold løst ved hjælp af et intelligent kølesystem baseret på en ekstremt effektiv varmepumpe. Overskudsvarmen anvendes nu til opvarmning af Hjørring Rådhus. 

Tidligere medførte kølig af serverrummet på Hjørring Rådhus en del støj, som generede medarbejderne og gav klager fra naboerne. Aircold har i samarbejde med Hjørring kommune etableret en løsning, som både løser støjproblemerne og giver store økonomiske gevinster. Læs mere om Aircold Intelligent køling

Har du spørgsmål?

Aircold er parat til at besvare din forespørgsel. Benyt venligst kontaktformularen til venstre eller ring på tlf. 70270166