Det tænkende kølesystem

Intelligent interaktion mellem alle systemkomponenter

kontakt os

Intelligent styring

Det Intelligente Kølesystem er et komplet kølesystem, som er styret af en fælles intelligens. Køleanlæg, pumper, ventiler, rørinstallation, ventilatorer, frikøleanlæg osv. er dimensioneret således at alle enheder passer perfekt til hinanden!

For at levere køling ved lavest energiforbrug og højest driftssikkerhed, er det ikke nok at kølesystemet er opbygget af gode komponenter. For at alle disse kvalitetskomponenter i fællesskab fungerer optimalt er det nødvendigt med en overordnet intelligens. Denne overordnede intelligens betyder at alle systemenheder reagerer interaktivt med hinanden mod en fælles målsætning.

Den fælles intelligens betyder at hvis et af komponenterne lukker ned vil en anden del af systemet tage over, således at køleprocessen fortsat fungerer hensigtsmæssigt. Uden en fælles intelligens kan der risikeres at kølesystemet kører uhensigtsmæssigt og at de forskellige komponenter i værste fald modarbejder hinanden. Denne uheldige situation opstår ikke med Aircold Intelligent Køling. Dette system, der er enestående af sin art, leverer altid den mest optimale køleydelse med lavest mulige energibehov. 

Læs mere

Aircold supervision

Aircold Supervision er et overvågnings- og styresystem, der online tager pulsen på dit kølesystem 24 timer i døgnet, hver eneste dag året rundt. Aircond Supervision er din sikkerhed for korrekt køling og store driftsbesparelser. 

Med Aircold Supervision får du:

  • Online overvågning og fuld monitorering af kølesystemet.
  • Overvågning 24 timer i døgnet i 365 dage om året. Det sikrer dig altid korrekt og driftssikker køling.
  • Direkte opkobling til Aircold alarm- og overvågningscentral betyder maksimal tryghed.
  • Aircold leverer et unikt koncept med driftssikringsaftale samt konstant overvågning af kølesystemet.
Læs mere

Aircold driftssikringsaftale

Med en Aircold serviceaftale har du mulighed for smide alle bekymringer i forbindelse med driften af dit kølesystem. Med en driftssikringsaftale fra Aircold overtager vi ansvaret for hele driften af din kølesystem. Du undgår dermed ressourcekrævende forpligtelser vedr. driften af dit kølesystem og undgår uforudsete omkostninger. Med Aircold's serviceaftale får du driftssikkerhed, der garanterer at din forsyning af køling er klar hver dag året rundt.

Aircold Driftssikringsaftale giver dig:

  • Fri for bekymringer om dit kølesikkerhed
  • Maksimal driftssikkerhed
  • Ingen uforudsete udgifter i forbindelse med driften
  • Mulighed for Aircold Supervision med online døgnovervågningngen uventede omkostninger

Kontakt Aircold for yderligere information om hvilke fordele du får med en Aircold serviceaftale. 

Læs mere